1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una banda, el proveïdor dels productes, Actuality Carpas, S.L., el nom comercial del qual és Actuality Carpas (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social al c/ Mas de la Móra 12 E, 08500, Vic, Barcelona, N.I.F. B63422208, telèfon d’atenció al client 938869141 i 605999592, i e-mail: comercial@actualitycarpas.es, sent titular del lloc web https://shop.actualitycarpas.es/ca/, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN aquest document, i comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb prou capacitat per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte oferit.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça de correu electrònic comercial@actualitycarpas.es perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web https://shop.actualitycarpas.es/ca/ del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, a fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes cal consultar aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardeu una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

Actuality Carpas no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

La responsabilitat civil d’Actuality Carpas pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Actuality Carpas per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a la web https://shop.actualitycarpas.es/ca/, així com possibles errors, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web https:/ /shop.actualitycarpas.es/ca/.

Actuality Carpas és una empresa especialitzada en carpes i teles, retalls de teles per a carpes i a mida i mobles i ven aquests productes en estoc a distància per Internet.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es faci la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de https://shop.actualitycarpas.es/ca/ està activa per a tot Espanya.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web https://shop.actualitycarpas.es/ca/ es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web https://shop.actualitycarpas.es/ca/ o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Actuality Carpas es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta comanda.

 1. INFORMACIÓ SUMINISTRADA EN LA WEB https://shop.actualitycarpas.es/ca/:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cadascun.

3.2 Informació de productes: La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altres materials escrits, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de https://shop.actualitycarpas.es/ca/ estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible.

3.3 Disponibilitat del/s producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes pel fet que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la compra.

3.4 Dret d’anul·lació: Actuality Carpas es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi els requisits de qualitat imposats a tots els productes de https://shop.actualitycarpas.es/ca/. Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client d’Actuality Carpas us suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es reintegrarà el cost del producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de dos quarts de dues ( 13:30) hores, quedant per al dia hàbil següent a Vic. Les comandes que es rebin els divendres després de l’hora indicada, i els dissabtes i diumenges es processaran perquè arribin els dies dilluns o primer dia hàbil a la península. Els terminis de lliurament estan regulats a l’apartat 5.4 de les presents condicions.

3.6 Frau: Si Actuality Carpas sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder fer la compra s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per fer-ho, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne ús diligent, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, confondre’n d’altres per identificar-lo com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Un cop realitzat el registre, s’informa que de conformitat amb allò que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Escollir el producte fent-hi clic, i s’afegirà automàticament al “carret de compra”.
 2. Si voleu afegir més productes, haureu de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’heu afegit algun que no volgués, haureu de clicar a l’opció d’eliminar del carret de compra.
 3. Escollit/s el/s producte/s, si és un producte personalitzable, haurà d’adjuntar el logo/text desitjat en el format que la web us indicarà en aquest apartat i haureu de clicar a la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les vostres dades i forma de pagament escollida).
 4. Se sol·licitarà les credencials de l’usuari, mitjançant dues maneres:
  1. el registre de l’usuari: si no és usuari registrat prèviament, per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), caldrà emplenar un formulari de recollida de dades (on haurà d’acceptar la Política de Privacitat. Un cop emplenat aquest, rebreu a l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.
  2. Si ja estigués registrat i fos ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el nom d’usuari i la contrasenya.

S’han de revisar els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioneu són correctes.

 1. Emplenades les dades, apareixerà una pantalla d’observacions; una casella de verificació que l’haurà de marcar ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 2. Per finalitzar el procés, haureu de clicar al botó Finalitzar

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, ho haurà de notificar immediatament a l’adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web https://shop.actualitycarpas.es/ca/.

Actuality Carpas proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte comercial@actualitycarpas.es, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

Actuality Carpas posa a la vostra disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del vostre operador de telefonia.

 1. ENVIAMENT: 

El lliurament de les comandes es realitzarà al punt de recollida d’Actuality Carpas, c/ Mas de la mora 12 E, Vic, Barcelona.

L´horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament es pugui efectuar en el temps acordat, per la qual cosa no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

Actuality Carpas posarà tots els mitjans al vostre abast perquè la vostra comanda estigui disponible al punt de recollida dins del termini que figura a la nostra web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre 1-3 dies laborables depenent del producte i la forma de pagament escollida. Aquest terme s’entén sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del producte i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el nostre Servei d’Atenció al Client us podrà facilitar la informació de disponibilitat.

Si heu sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingueu en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre’ls en diferents dates. Tingueu en compte que, davant de la manca de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, teniu dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans d’enviar-la contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: comercial@actualitycarpas.és indicant el número de comanda.

5.5 Confirmació de la disponibilitat de la seva compra al punt de recollida: En el moment del lliurament de la comanda al punt de recollida, t’enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en fer la comanda.

5.6 Danys al lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un error a la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al Client 938869141 i 605999592 o al email comercial@actualitycarpas.es, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a substituir-los per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Igualment, si es detecten danys al producte una vegada obert l’embalum estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement en la nostra línia de Atenció al Client 938869141 i 605999592 o al correu electrònic comercial@actualitycarpas.es.

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga https://shop.actualitycarpas.es/es/ no inclouen l’IVA i aquest es mostra al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids i s’expressaran a la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses de manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevols altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, el lliurament dels productes s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant els tres dies següents a la data de compra realitzada.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

La modalitat de lliurament es detalla a l’apartat 5 d’aquestes Condicions.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està subjecte a promoció o no.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o per correu electrònic a l’adreça facilitada.

 1. FORMES DE PAGAMENT:

A continuación, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda, l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el número de comanda assignat i el nom de l’usuari a l’ordre de transferència. Per poder confirmar la comanda serà necessari realitzar-la en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lada al nostre sistema.

7.2 Pagament a la recollida: La forma de pagament contra reemborsament és al lliurament de la comanda, quan l’empresa Actuality Carpas li lliuri el paquet haurà de tenir l’import preparat de l’esmentada comanda per efectuar-ne el pagament.

 1. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: L’usuari té dret a l’exercici del dret de desistiment, i compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; s’haurà de fer el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, seran a càrrec de l’usuari-consumidor. Lexercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària segons la seva naturalesa, característiques o funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per dur a terme aquest dret de desistiment podeu emplenar el formulari que trobareu al final de les presents condicions com ANNEX: Dret de desistiment, amb el vostre número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/s producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) juntament amb les dades de contacte. Podrà remetre’ns-ho a través del mail comercial@actualitycarpas.es o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia del producte/s esmentat.

Haurà de tornar el producte amb tots els elements amb què li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la seva naturalesa a la direcció que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, si no és possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció dels productes que envia així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins el termini de 14 dies naturals, sense cap dany ni marques de desgast i complint els requisits establerts en aquest apartat, us reemborsarem l’import total de la compra.

Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no és aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

8.2 Devolució per error a la comanda per part d’Actuality Carpas: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Actuality Carpas correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent a la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució aniran a càrrec d’Actuality Carpas que, un cop a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint tots els requisits establerts a l’apartat 8.1. En cas de faltar algun dels elements, us comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

 1. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi de desistiment) es tornarà la quantitat pagada pel producte. La devolució es pot fer al punt de recollida o si l’usuari decideix fer-la mitjançant una empresa transportista, les despeses de devolució seran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals i mitjançant el mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari a la seva descripció.

Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la compra pot optar per bescanviar el producte per un val del mateix valor al producte comprat i tornat, per bescanviar-lo per un altre del mateix valor (si el preu del producte fos superior al del val, l’usuari haurà d’abonar la diferència). El val tindrà la durada d’un any a comptar des de la data de recepció del val.

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, Actuality Carpas haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. Actuality Carpas respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament; el consumidor – usuari haurà d’informar Actuality Carpas de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 1. COMENTARIS I SUGERÈNCIES

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client 938869141 i 605999592 o mitjançant el nostre formulari de contacte.

ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

Nom: Actuality Carpas

NIF: B63422208

Direcció: C/ Mas de la Móra 12,  08500, Vic, Barcelona

Telèfon: 938869141 i 605999592

Correu electrònic: comercial@actualitycarpas.es 

Dades del bé/prestació a desistir:

Nº comanda/factura: _______________________________________________

Data comanda/factura: ____________________________________________

Data de recepció del producte: ___________________________________

Descripció del producte: _________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dades del consumidor/usuari:

Nom: __________________________________________

NIF: ______________________________________________

Domicili: _________________________________________

Població: _________________________________________

Telèfon: __________________________________________

Correu electrònic: __________________________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, us comunico que desisteixo del contracte de venda del bé descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari: