INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Actuality Carpas, SL (també el prestador)

NIF: B63422208  

Direcció postal: C/ Mas de la Móra 12, 08500, Vic, Barcelona

Correu electrònic: comercial@actualitycarpas.es 

Actuality Carpas, SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECABEM i LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 1. Formularis de contacte i/o requeriment d’informació:
  • Dades requerides: nom, mail, telèfon
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 2. Formulari de registre:
  • Dades requerides: nom, email
  • Finalitat: per a la creació d’un compte d’usuari i pugueu accedir a les funcionalitats del web Legitimació: consentiment de l’usuari
 3. Formularis de subscripció al newsletter:
  • Dades requerides: mail
  • Finalitat: Enviar informació comercial del teu interès sobre els nostres productes i/o serveis a través del mail SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
  • Legitimació: Consentiment de l’usuari
 4. Si contracta compra el producte a través de la nostra pàgina web:
  • Dades requerides: nom i cognoms, adreça, email, telèfon i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
  • Finalitat: contractació del nostre servei/compra del nostre producte
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 5. Comentaris en el blog:
  • Dades requerides: nom, mail
  • Finalitat: per deixar les consultes, comentaris i/o proporcionar informació addicional a la resta d’usuaris
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 6. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura
  • Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
  • Legitimació: Consentiment de l’interessat i relació contractual

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Actuality Carpas, SL. En cas de ser fotografies d’un professional i que hi siguin cedides, s’indica la font a la mateixa foto.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, Actuality Carpas, SL no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Actuality Carpas, SL únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de Actuality Carpas, SL contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, montaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( ” Google ” ), als seus servidors dels Estats Units.

Email Màrqueting: s’utilitza per al servei de correu màrqueting Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponç De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta, GA, 30308-2172 United States).

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Como usuario-interesado, puede solicitar el ejercicio de los siguientes derechos ante Actuality Carpas, SL presentando un escrito a la dirección postal del encabezamiento o enviando un correo electrónico a info@actualitycarpas.es, indicando como Asunto: “PROTECCIÓN DE DATOS: DERECHOS DE LOS AFECTADOS”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

clear

21 / 5.000

Resultados de traducción

Resultado de traducción

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

Us informem que Actuality Carpas, SL pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Actuality Carpas, SL es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Actuality Carpas, SL tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

-Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Actuality Carpas, SL consideri inadequats.

-I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Actuality Carpas, SL es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, Actuality Carpas, SL quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Actuality Carpas, SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment, comunicant-ho a Actuality Carpas, SL en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre Actuality Carpas, SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.